จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 68 รายการ

1. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดหนองกวาง อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดดอนคราม อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดวิสุทธาราม อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดป่าเหียง อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดนางหมื่น อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดพระญาร่วง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดพูปอ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเจ้าเมืองเชริง อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกปกเวียงพยาว อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดอารามป่าน้อย อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดพระเจ้า อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกรอยบุญ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดทงแสง อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดดนลูง อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดจอยแซ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดโลกติลกสังฆาราม อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170