จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 68 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
2. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >
3. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >
4. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
5. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านต่อ >
6. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
8. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านต่อ >
9. จารึกญอดเถรเจ้า อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปสำริดวัดเกษศรี อ่านต่อ >
12. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านต่อ >
13. จารึกที่แหล่งตัดหิน อ่านต่อ >
14. จารึกปกเวียงพยาว อ่านต่อ >
15. จารึกพบที่วัดลี อ่านต่อ >
16. จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง อ่านต่อ >
17. จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย อ่านต่อ >
18. จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา อ่านต่อ >
19. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านต่อ >
20. จารึกพุทธรักษา อ่านต่อ >
21. จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด อ่านต่อ >
22. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านต่อ >
23. จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า) อ่านต่อ >
24. จารึกมหาเถรธรรมทิน อ่านต่อ >
25. จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง อ่านต่อ >
26. จารึกรอยบุญ อ่านต่อ >
27. จารึกวัดควาง อ่านต่อ >
28. จารึกวัดจอยแซ อ่านต่อ >
29. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
30. จารึกวัดดอนคราม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170