จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 68 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกญอดเถรเจ้า อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปสำริดวัดเกษศรี อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกที่แหล่งตัดหิน อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกปกเวียงพยาว อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกพบที่วัดลี อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกพุทธรักษา อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกมหาเถรธรรมทิน อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกรอยบุญ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดควาง อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดจอยแซ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดดนลูง อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดดอนคราม อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170