จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง

จารึก

จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 13 จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง, พย. 13 จารึกวัดสิบสองห้อง

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2058

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 50 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 10 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 12 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 13 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 15 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม ชำรุดหักเป็นสองส่วน แต่นำมาต่อเข้าด้วยกัน

ขนาดวัตถุ

กว้าง 26.5 ซม. สูง 65 ซม. หนา 26.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 13”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 13 จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 13 จารึกวัดสิบสองห้อง”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช 2513

สถานที่พบ

วัดศรีจอมเรือง และที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 131-133.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 296-305.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เดินทางไปทำการสำรวจและอัดสำเนาจารึก เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2513

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2058 มหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ แห่งวัดสิบสองห้อง และมหาเถรเจ้าญาณกิตติ ได้ชักชวนอุบาสกอุบาสิกาให้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูป โดยการบริจาคทองคำ และข้าพระจำนวนหนึ่งไว้เพื่อปฏิบัติดูแลพระพุทธรูปองค์นี้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 2 ระบุ จ.ศ. 877 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2058 อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 13 จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 131-133.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 13 จารึกวัดสิบสองห้อง,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 296-305.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-26, ไฟล์; PY_1301_c, PY_1302_c, PY_1303_c และ PY_1304_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170