จารึกวัดควาง

จารึก

จารึกวัดควาง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดควาง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 48 จารึกวัดควาง พุทธศตวรรษที่ 21-22, พย. 48 จารึกวัดควาง

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21-22

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 25 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 17 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 8 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 39 ซม. สูง 61 ซม. หนา 3.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 48”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 48 จารึกวัดควาง พุทธศตวรรษที่ 21-22”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 48 จารึกวัดควาง”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช 2524

สถานที่พบ

วัดดงแล บ้านเหยียน ตำบลใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระโสภณธรรมมุนี (ปัจจุบันพระธรรมวิมลโมลี)

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 190-191.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 325-331.

ประวัติ

ในบริเวณวัดดงแลหรือวัดดงอ้อ ซึ่งเป็นวัดร้าง ได้พบจารึก 3 หลักด้วยกัน คือ จารึกที่กำลังกล่าวถึงนี้ (จารึกวัดควาง) จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่ (พย. 3) และ จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง (พย. 46) ฮันส์ เพนธ์ สำรวจตรวจสอบประวัติที่มาของจารึก

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการอุทิศข้าพระให้ปฏิบัติดูแลวัดและพระสงฆ์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ 21-22

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 48 จารึกวัดควาง พุทธศตวรรษที่ 21-22,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 190-191.
2) ฮันส์ เพนธ์, “พย. 48 จารึกวัดควาง,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 325-331.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-23, ไฟล์; PY 48 side 1.copy 1 และ PY 48 side 2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170