จารึกรอยบุญ

จารึก

จารึกรอยบุญ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกรอยบุญ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๓๓ จารึกรอยบุญ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒, พย. ๓๓ จารึกแผ่นอิฐร้อยบุญ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม หักชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖๑ ซม. สูง ๘ ซม. หนา ๒๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๓๓”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๓๓ จารึกรอยบุญ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๓๓ จารึกแผ่นอิฐร้อยบุญ”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดศรีอุโมงคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ รองเจ้าคณะภาค ๖ จังหวัดพะเยา ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะ

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๗๒.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๒๐-๔๒๓.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ (นายประสาร บุญประคอง, นายเทิม มีเต็ม) เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจจารึกในเขตท้องที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ พบแผ่นอิฐจารึกนี้ เก็บรักษาอยู่ที่วัดศรีอุโมงคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภายหลังย้ายมาไว้ที่วัดศรีโคมคำ

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกชำรุด บอกเพียงว่าบุคคลชื่อ "รอยบุญ" มีความปรารถนาที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง

ผู้สร้าง

รอยบุญ

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๓๓ จารึกรอยบุญ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๗๒.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๓๓ จารึกแผ่นอิฐร้อยบุญ,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๒๐-๔๒๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 33.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170