จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 36 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านต่อ >

2. จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน อ่านต่อ >

3. จารึกถ้ำนารายณ์ อ่านต่อ >

4. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 1 อ่านต่อ >

5. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2 อ่านต่อ >

6. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วัดดอนแก้ว) อ่านต่อ >

7. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 2 (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >

8. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านต่อ >

9. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านต่อ >

10. จารึกวัดมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช อ่านต่อ >

11. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านต่อ >

12. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านต่อ >

13. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านต่อ >

14. จารึกวัดโพธิ์ร้าง อ่านต่อ >

15. จารึกวิหารโพธิ์ลังกา อ่านต่อ >

16. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 1 อ่านต่อ >

17. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 2 อ่านต่อ >

18. จารึกสมิงสิริมะโนราชา อ่านต่อ >

19. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านต่อ >

20. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 1 อ่านต่อ >

21. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 2 อ่านต่อ >

22. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 1 อ่านต่อ >

23. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2 อ่านต่อ >

24. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 3 อ่านต่อ >

25. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 4 อ่านต่อ >

26. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 1 อ่านต่อ >

27. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 2 อ่านต่อ >

28. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 3 อ่านต่อ >

29. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านต่อ >

30. จารึกเมืองบึงคอกช้าง 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170