จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 59 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกถ้ำนารายณ์ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓๔ (คาถาธรรมบท ปิยวรรคที่ ๑๖) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๓ แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๔ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๕ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๖ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๘ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๙ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๑ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๖ แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๖ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๙ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒๑ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒๒ แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒๓ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒๔ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๑ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๖ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกบนตราประทับจากเมืองนครปฐม อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๑ (วัดดอนแก้ว) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170