จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 36 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านต่อ >
2. จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน อ่านต่อ >
3. จารึกถ้ำนารายณ์ อ่านต่อ >
4. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 1 อ่านต่อ >
5. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2 อ่านต่อ >
6. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วัดดอนแก้ว) อ่านต่อ >
7. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 2 (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >
8. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านต่อ >
9. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านต่อ >
10. จารึกวัดมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช อ่านต่อ >
11. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านต่อ >
12. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านต่อ >
13. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านต่อ >
14. จารึกวัดโพธิ์ร้าง อ่านต่อ >
15. จารึกวิหารโพธิ์ลังกา อ่านต่อ >
16. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 1 อ่านต่อ >
17. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 2 อ่านต่อ >
18. จารึกสมิงสิริมะโนราชา อ่านต่อ >
19. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านต่อ >
20. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 1 อ่านต่อ >
21. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 2 อ่านต่อ >
22. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 1 อ่านต่อ >
23. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2 อ่านต่อ >
24. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 3 อ่านต่อ >
25. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 4 อ่านต่อ >
26. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 1 อ่านต่อ >
27. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 2 อ่านต่อ >
28. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 3 อ่านต่อ >
29. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านต่อ >
30. จารึกเมืองบึงคอกช้าง 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170