จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 12

จำนวน 22 รายการ

1. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๐ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเขารัง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๕/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (รูปคนขี่ม้า ๒ คน กำลังตีคลี) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเยธมฺมาฯ ๒ บนสถูปศิลา อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๔ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๕ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๒ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบนตราประทับจากเขาศรีวิชัย อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบนฐานประติมากรรม อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกโบราณสถานหมายเลข ๐๙๙๖ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๑ (เมตเตยยโก) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๒ (สาริปุตโต) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๔ (โกลิวีโส) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๕ (กังขาเรวัตโต) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๖ (ปุณโณสุนาปรันโต) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๗ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170