จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 32 รายการ

1. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
2. จารึกธรรมมิกราชา อ่านต่อ >
3. จารึกป่ามะตับเต่า อ่านต่อ >
4. จารึกพญา อ่านต่อ >
5. จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย อ่านต่อ >
6. จารึกพระพุทธรูปตะวันออกเฉียงใต้ องค์ที่ ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ อ่านต่อ >
8. จารึกพระสุเมทังกรสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
9. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๑ (วัดดอนแก้ว) อ่านต่อ >
10. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >
11. จารึกพุทธ อ่านต่อ >
12. จารึกมหาเถรฯ สร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
13. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านต่อ >
14. จารึกวัดต้นผึ้ง อ่านต่อ >
15. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านต่อ >
16. จารึกวัดบุนบาน อ่านต่อ >
17. จารึกวัดพระยืน อ่านต่อ >
18. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านต่อ >
19. จารึกวัดม่อนช้าง อ่านต่อ >
20. จารึกวัดหนองหนาม อ่านต่อ >
21. จารึกวัดเวฬุวันอาราม อ่านต่อ >
22. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านต่อ >
23. จารึกสมบัติขันธเสมาวัดกู่แก้ว อ่านต่อ >
24. จารึกหงศวดีศรีสัตยาธิษฐาน อ่านต่อ >
25. จารึกหริปุญชปุรี อ่านต่อ >
26. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านต่อ >
27. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านต่อ >
28. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๑ อ่านต่อ >
29. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๒ อ่านต่อ >
30. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170