จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 32 รายการ

1. จารึกกังสดาล อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกธรรมมิกราชา อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกป่ามะตับเต่า อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกพญา อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกพระพุทธรูปตะวันออกเฉียงใต้ องค์ที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกพระสุเมทังกรสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๑ (วัดดอนแก้ว) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกพุทธ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกมหาเถรฯ สร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดต้นผึ้ง อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดบุนบาน อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดพระยืน อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดม่อนช้าง อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดหนองหนาม อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดเวฬุวันอาราม อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกสมบัติขันธเสมาวัดกู่แก้ว อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกหงศวดีศรีสัตยาธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกหริปุญชปุรี อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170