จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกพญา

จารึก

จารึกพญา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2556 23:06:08 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพญา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ. ๕๐ จารึกพญา (พ.ศ. ๒๐๓๑-๒๐๕๐)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๑-๒๐๕๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

แผ่นชิ้นส่วน (หักชำรุด)

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๙ ซม. ยาว ๒๕.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. ๕๐”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลพ. ๕๐ จารึกพญา (พ.ศ. ๒๐๓๑-๒๐๕๐)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๓๘๐.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาในจารึกระบุนามผู้สร้างหรืออุทิศแผ่นหินแผ่นนี้

ผู้สร้าง

พญา-?

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากรูปแบบของสระอะ ซึ่งพบได้ในจารึกที่มีอายุระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๑-๒๐๕๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๖, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๕๖)-(๕๗).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลพ. ๕๐ จารึกพญา (พ.ศ. ๒๐๓๑-๒๐๕๐),” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๓๘๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170