จารึกพระพุทธรูปตะวันออกเฉียงใต้ องค์ที่ ๑

จารึก

จารึกพระพุทธรูปตะวันออกเฉียงใต้ องค์ที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพระพุทธรูปตะวันออกเฉียงใต้ องค์ที่ ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกแผ่นทองจั๋งโก๋ พระพุทธรูปคอระฆัง พระธาตุหริภุญชัย ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (๑)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐-๒๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

โลหะ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นทองจั๋งโก๋บุรูปพุทธปฏิมากร ปางถวายเนตร

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๗๑ ซม. สูง ๒๑๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. ๔๘”
๒) ในหนังสือ งานเกี่ยวกับจารึก กำหนดเป็น “จารึกแผ่นทองจั๋งโก๋ พระพุทธรูปคอระฆัง พระธาตุหริภุญชัย ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (๑)”

ปีที่พบจารึก

วันที่ ๒๔-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๔

สถานที่พบ

ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (๑) คอระฆังพระธาตุหริภุญไชย วัดพระธาตุหริภุญไชย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

สมชาย คงวานิชโรจน์ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ปัจจุบันอยู่ที่

ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (๑) คอระฆังพระธาตุหริภุญไชย วัดพระธาตุหริภุญไชย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

งานเกี่ยวกับจารึก (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๒), ๗๓-๗๖.

ประวัติ

นายสมชาย คงวานิชโรจน์ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ วัดพระธาตุหริภุญไชย ได้พบจารึกพระพุทธรูป แผ่นทองจั๋งโก๋ ประจำทิศต่างๆ บนคอระฆังพระธาตุหริภุญไชย รวม ๔ องค์ แล้วจึงแจ้งเรื่องให้กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ทราบ กองหอสมุดแห่งชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่สายงานจารึก งานบริการหนังสือภาษาโบราณ เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจ เมื่อระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๔

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกเป็นคำอธิษฐานของผู้สร้างพระพุทธรูป ขอให้เกิดทันยุคพระศรีอารย์, ขอให้มีปัญญามาก และมีทรัพย์สมบัติดังพระจักรพรรดิราช

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกพระพุทธรูป แผ่นทองจั๋งโก๋ ประจำทิศต่างๆ ทั้ง ๔ องค์ รูปอักษรที่ปรากฏส่วนมากเป็นรูปแบบเดียวกัน หรือคล้ายกัน คือเป็นอักษรฝักขาม มีรูปอักษรบางตัวที่แตกต่างกันบ้าง คงจะเนื่องจากว่าเป็นจารึกที่ต่างคราวกัน อย่างเช่น จารึกพระพุทธรูปตะวันตกเฉียงใต้ องค์ที่ ๑ นี้ อักษรจารึกมีรูปแบบเดียวกับจารึกประทิศต่างๆ ทั้ง ๓ องค์ ซึ่งมีรูปอักษรเป็นแบบเดียวกับรูปอักษรที่ปรากฏในศิลาจารึก วัดพระยืน (พ.ศ. ๑๙๑๓) ที่ได้กล่าวถึงพระมหาสุมนเถรนำพระพุทธศาสนาจากสุโขทัยขึ้นไปสู่ล้านนาไทย คือราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
เทิม มีเต็ม, “คำแถลงจารึกแผ่นทองจั๋งโก๋ พระพุทธรูปคอระฆัง พระธาตุหริภุญไชย,” ใน งานเกี่ยวกับจารึก (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๕), ๓๘-๘๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : งานเกี่ยวกับจารึก (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๒)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170