จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย

จารึก

จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ. ๔๓ จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย, ศิลาจารึก (วัดช้างค้ำ) ลพ./๔๓ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย จ.ศ. ๙๑๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๐๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๒ บรรทัด แต่ละด้านมี ๑๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

-

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๘ ซม. สูง ๖๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. ๔๓ จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๑๘) กำหนดเป็น “ศิลาจารึก (วัดช้างค้ำ) ลพ./๔๓ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย จ.ศ. ๙๑๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุหริภุญไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หอกังสดาล วัดพระธาตุหริภุญไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๑๘) : ๕๖-๕๘.

ประวัติ

คณะกรรมการค้นคว้าประวัติศาสตร์แห่งสหภาพพม่าให้สำเนาจารึกกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ เดินทางไปทำการสำรวจจารึกที่จังหวัดลำพูน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังไม่พบจารึกหลักนี้

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกกล่าวถึง พระเจ้าอยู่หัวพระองค์หนึ่ง ว่าทรงมีบัญชาให้พระยาแสนหลวงพิงชัยทำพิธีทานด้วยการอุทิศข้าพระให้ปฏิบัติดูแลแก่อารามป่าญางเถียงแชง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๑๙ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๐๐ อันเป็นรัชสมัยของพระเมกุฏิสุทธิวงศ์ (พ.ศ. ๒๐๙๔-๒๑๐๗)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
เทิม มีเต็ม, “คำอ่านศิลาจารึก (วัดช้างค้ำ) ลพ./๔๓ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย จ.ศ. ๙๑๙,” ศิลปากร ๑๘, ๖ (มีนาคม ๒๕๑๘) : ๕๖-๕๘.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170