จารึกป่ามะตับเต่า

จารึก

จารึกป่ามะตับเต่า

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกป่ามะตับเต่า

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกป่ามะตับเต่า จังหวัดลำพูน, หลักที่ ๘๑ ศิลาจารึกป่ามะตับเต่า จังหวัดลำพูน

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

-

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. ๔๕”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๑) และ กำหนดเป็น “ศิลาจารึกป่ามะตับเต่า จังหวัดลำพูน”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๘๑ ศิลาจารึกป่ามะตับเต่า จังหวัดลำพูน”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

บริเวณที่ร้างบนภูเขา ป่ามาดับเตา (ป่ามะตับเต่า) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๑) : ๗๘.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๔๓-๒๔๔.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกกล่าวถึงการอุทิศข้าพระของขุนนาง และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ กัน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ยังไม่มีการกำหนดอายุ

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำอ่านศิลาจารึกป่ามะตับเต่า จังหวัดลำพูน (จากหนังสือ มิสสิอองปาวี เบอร์ที่ ๑๙),” ศิลปากร ๒, ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๑) : ๗๘.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๘๑ ศิลาป่ามะตับเต่า จังหวัดลำพูน (จากหนังสือ Mission Pavie No. ๑๙),” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๔๓-๒๔๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170