จารึกวัดม่อนช้าง

จารึก

จารึกวัดม่อนช้าง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2563 15:33:15 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดม่อนช้าง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ./39, พช. 101, 549, จารึกบนแผ่นไม้กระดาน วัดพระนอน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2339

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 28 บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้สัก

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 41.4 ซม. สูง 133.5 ซม. หนา 0.6 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. 39”
2) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน กำหนดเป็น “ลพ./39, พช. 101, 549”
3) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2517) กำหนดเป็น “จารึกบนแผ่นไม้กระดาน วัดพระนอน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน”
4) ในหนังสือ วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย กำหนดเป็น “จารึกวัดม่อนช้าง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดม่อนช้าง หรือ วัดพระนอน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2517) : 58-65.
2) วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2522), 81.

ประวัติ

การอ่านจารึกนี้เป็นโครงการวิจัย ฝ่ายมนุษยวิทยา ศูนย์วิจัยลานนาไทย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2516 ทั้งนี้ เนื่องจากได้รับการขอร้องจากพระครูพิศาลพุทธิธร เจ้าคณะอำเภอป่าซาง ให้ช่วยถ่ายทอดข้อความเพื่อศึกษา ตามจดหมายลงวันที่ 18 มกราคม 2516 ที่ได้นำมาลงพิมพ์ไว้ข้างต้น

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกแสดงเวลาบูรณะวิหารและพระพุทธรูป เวลาก่อสร้างอุโบสถ ชื่อผู้บูรณะวิหาร บูรณะพระพุทธรูป และก่อสร้างอุโบสถ พร้อมทั้งจำนวนสิ่งที่ใช้ในการบูรณะและการก่อสร้าง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 1156 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2337 และ ข้อความจารึกบรรทัดที่ 25 ระบุว่าการสร้างอุโบสถและงานฉลองเสร็จลงเมื่อวันเพ็ญ เดือนวิศาขา ตรงกับวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2339 อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าบรมราชาธิบดี (กาวิละ) ครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2324-2358)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) จำปา เยื้องเจริญ, เทิม มีเต็ม และคงเดช ประพัฒน์ทอง, “จารึกวัดม่อนช้าง,” ใน วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2522), 81.
2) ฮันส์ เพนธ์, “คำอ่านจารึกบนแผ่นไม้กระดาน วัดพระนอน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2339,” ศิลปากร 18, 1 (พฤษภาคม 2517) : 58-65.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170