จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 105 รายการ

1. จารึกวัดส่องคบ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดยอดเขาสมอแคลง อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดโพธิ์คลาน อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดตะพาน อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดส่องคบ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกพลับพลาจตุรมุข อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดจุฬามณี อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม >
23. หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ มาร์กีส์ เดอ เซนเญอเล อ่านเพิ่มเติม >
24. หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ เดอ ลายี อ่านเพิ่มเติม >
25. หนังสือออกญาไชยาเมืองตะนาวศรี อ่านเพิ่มเติม >
26. หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
28. หนังสือเจ้าพระยาศรีธรรมราชถึงเมอร์สิเออร์ ปองชาตแรง อ่านเพิ่มเติม >
29. สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ฯ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๔ (จ. ๔๖) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170