จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 105 รายการ

1. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
2. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
3. จารึกที่ปากระฆังวัดเพชร อำเภอเสาไห้ อ่านต่อ >
4. จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ 1 อ่านต่อ >
5. จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ 3 อ่านต่อ >
6. จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ 4 อ่านต่อ >
7. จารึกบนแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ วัดมณีชลขัณฑ์ อ่านต่อ >
8. จารึกพลับพลาจตุรมุข อ่านต่อ >
9. จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
10. จารึกวัดจุฬามณี อ่านต่อ >
11. จารึกวัดตะพาน อ่านต่อ >
12. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านต่อ >
13. จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดยอดเขาสมอแคลง อ่านต่อ >
15. จารึกวัดส่องคบ 2 อ่านต่อ >
16. จารึกวัดส่องคบ 3 อ่านต่อ >
17. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านต่อ >
18. จารึกวัดโพธิ์คลาน อ่านต่อ >
19. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ 1 อ่านต่อ >
20. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ 2 อ่านต่อ >
21. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 1 อ่านต่อ >
22. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2 อ่านต่อ >
23. จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
24. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 (จ. 49) อ่านต่อ >
25. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 4 (จ. 46) อ่านต่อ >
26. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 9 (จ. 45) อ่านต่อ >
27. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 37 (จ. 3) อ่านต่อ >
28. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 38 (จ. 6) อ่านต่อ >
29. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 39 (จ. 50) อ่านต่อ >
30. จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170