จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 105 รายการ

1. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
2. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
3. จารึกที่ปากระฆังวัดเพชร อำเภอเสาไห้ อ่านต่อ >
4. จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ ๓ อ่านต่อ >
6. จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ ๔ อ่านต่อ >
7. จารึกบนแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ วัดมณีชลขัณฑ์ อ่านต่อ >
8. จารึกพลับพลาจตุรมุข อ่านต่อ >
9. จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
10. จารึกวัดจุฬามณี อ่านต่อ >
11. จารึกวัดตะพาน อ่านต่อ >
12. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านต่อ >
13. จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดยอดเขาสมอแคลง อ่านต่อ >
15. จารึกวัดส่องคบ ๒ อ่านต่อ >
16. จารึกวัดส่องคบ ๓ อ่านต่อ >
17. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านต่อ >
18. จารึกวัดโพธิ์คลาน อ่านต่อ >
19. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๑ อ่านต่อ >
20. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒ อ่านต่อ >
21. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๑ อ่านต่อ >
22. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านต่อ >
23. จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
24. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒ (จ. ๔๙) อ่านต่อ >
25. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๔ (จ. ๔๖) อ่านต่อ >
26. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๙ (จ. ๔๕) อ่านต่อ >
27. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๗ (จ. ๓) อ่านต่อ >
28. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๘ (จ. ๖) อ่านต่อ >
29. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๙ (จ. ๕๐) อ่านต่อ >
30. จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170