จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ 2

จารึก

จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกบนแผ่นปูนขาว อักษรและภาษาไทย สมัยอยุธยา (พระเจ้าบรมโกศ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช 2298

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 3 บรรทัด

วัตถุจารึก

อิฐถือปูน

ลักษณะวัตถุ

ฝาผนัง

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “อย. 4”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2512) กำหนดเป็น “จารึกบนแผ่นปูนขาว อักษรและภาษาไทย สมัยอยุธยา (พระเจ้าบรมโกศ)”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช 2451

สถานที่พบ

ฝาผนังด้านนอก หน้าพระอุโบสถวัดพรหมกัลยาราม (วัดใหม่ศรีโพธิ์) ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้พบ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ปัจจุบันอยู่ที่

ฝาผนังด้านนอก หน้าพระอุโบสถวัดพรหมกัลยาราม (วัดใหม่ศรีโพธิ์) ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2512) : 93-99.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ที่ฝาผนังด้านนอก หน้าพระอุโบสถวัดพรหมกัลยาราม (วัดใหม่ศรีโพธิ์) ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยอยู่บริเวณด้านขวา ด้านบน และด้านซ้ายของจารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ (อย. 4 ก) ซึ่งสร้างขึ้นก่อน คือใน พ.ศ. 2252 คำอ่านจารึกนี้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากร ปีที่ 13 เล่ม 2 (ก.ค. 2512) ชื่อบทความ “คำอ่านจารึกบนแผ่นปูนขาว อักษรและภาษาไทย สมัยอยุธยา (พระเจ้าบรมโกศ)” จารึกนี้อยู่ในสภาพที่ชำรุดมาก เทิม มีเต็ม และประสาร บุญประคอง จึงใช้สำเนาจารึกที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงประทานแก่หอพระสมุดสำหรับพระนคร เมื่อวันที่ 2 กันยายน ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) มาอ่านประกอบ

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2298 ท้าวพรมกันดาลถวายผู้คนเป็นข้าพระดูแลวัด ตอนท้ายสาปแช่งผู้ที่จะนำคนเหล่านั้นไปเป็นบ่าวไพร่ โดยขอให้ตกนรกและไม่ได้พบพระพุทธเจ้า

ผู้สร้าง

ท้าวพรหมกันดาล

การกำหนดอายุ

กำหนดจากข้อความที่ปรากฏในบรรทัดแรกของจารึก (ด้านขวา) ว่า “….จุลศักราช 1117 ปีกุนสัปตศก…” ซึ่งตรงกับ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2298 (ตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2275-2301)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2547, จาก :
เทิม มีเต็ม และประสาร บุญประคอง, “คำอ่านจารึกบนแผ่นปูนขาว อักษรและภาษาไทย สมัยอยุธยา) พระเจ้าบรมโกศ),” ศิลปากร 13, 2 (กรกฎาคม 2512) : 93-99.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170