จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 17 คำ

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, อายุ-จารึก พ.ศ. 2224, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดจุฬามณี พิษณุโลก, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน, เรื่อง-ประวัติและตำนาน-วัดจุฬามณี พิษณุโลก, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงศรีอยุธยา, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงศรีอยุธยา-สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงศรีอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, บุคคล-สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ, บุคคล-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช,

จารึกวัดจุฬามณี

จารึก

จารึกวัดจุฬามณี

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดจุฬามณี

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๒๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พล. ๔”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๔๕๑

สถานที่พบ

วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้พบ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

ปัจจุบันอยู่ที่

ซุ้มพระปรางค์ วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค ๑ (พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๐), ๓๒-๓๓.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ฝังอยู่กับผนังบริเวณซุ้มพระปรางค์วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายประสาร บุญประคอง เป็นผู้อ่าน ต่อมา นายสุเทพ โสธร ได้จำลองจารึกหลักนี้ขึ้นจากสำเนาจารึกเดิม โดยจารึกลงบนแผ่นไม้แดง กว้าง ๔๖.๕ ซม. สูง ๑๒๔ ซม. หนา ๔๕ ซม. มีการตีพิมพ์คำอ่านใน ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค ๑ ใน พ.ศ. ๒๕๑๒

เนื้อหาโดยสังเขป

๑) กล่าวย้อนไปถึงครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างวัดจุฬามณี เพื่อทรงจำพรรษาขณะออกผนวช
๒) สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานไว้ที่วัดจุฬามณี เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๔

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏ คือ จุลศักราช ๑๐๔๓ (พุทธศักราช ๒๒๒๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
ประสาร บุญประคอง, “ทรงพระกรุณาให้สร้างพระพุทธบาทจำลอง,” ใน ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค ๑ (พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๐), ๓๒-๓๓.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค ๑ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๒)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170