จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๒

จารึก

จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๒

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด ตามความยาวของแผ่นจารึกมี ๕ บรรทัด ตามขวางริมซ้ายของแผ่นจารึกมี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔.๓ ซม. ยาว ๑๔.๔

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พจ. ๓”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๒”

ปีที่พบจารึก

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

สถานที่พบ

จังหวัดพิจิตร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๔๖-๑๔๘.

ประวัติ

จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๒ นี้ เป็นจารึกแผ่นทองคำ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็นสุพรรณบัฏของสมเด็จพระสังฆราชพุทธสาคร จารึกนี้มีข้อความคล้ายกับจารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๑ ซึ่งได้มาจากวัดมหาธาตุ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จึงสันนิษฐานว่าน่าจะได้มาจากที่เดียวกัน แต่หลักฐานของจารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๒ นี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครบันทึกไว้เพียงสั้นๆ ว่า ได้มาจากจังหวัดพิจิตร ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ สำรวจและคัดจำลองอักษรเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ การจำลองอักษรจารึกนั้นได้พยายามรักษารูปแบบของเส้นอักษรไว้อย่างดีที่สุดแต่ก็อาจจะมีส่วนเส้นที่คลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับเดิมได้บ้างไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นสุพรรณบัฏของสมเด็จพระสังฆราชพุทธสาคร

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ บอกจุลศักราช ๘๖๓ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๔๘๔

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๒,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๔๙-๑๕๑.

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170