จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ ๔

จารึก

จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ ๔

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ ๔

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

สพ. ๖ จารึกปืนใหญ่ ๔ กระบอก, จารึกบนปืนใหญ่กระบอกที่ ๔ อักษรไทยย่อ ภาษาไทย

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองสำริด

ลักษณะวัตถุ

ปืนใหญ่

ขนาดวัตถุ

ยาว ๑๒๗ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางปากกระบอก ๑๒ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางปากรูกระบอก ๕.๕ ซม. รอบโคนกระบอก ๕๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สพ. ๖ จารึกปืนใหญ่ ๔ กระบอก”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๒๐) กำหนดเป็น “จารึกบนปืนใหญ่กระบอกที่ ๔ อักษรไทยย่อ ภาษาไทย”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๒๐) : ๒๕-๒๖.

ประวัติ

ปืนใหญ่กระบอกนี้อยู่ที่ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับปืนใหญ่อีก ๓ กระบอก แต่ละกระบอก (ยกเว้นกระบอกที่ ๒) มีจารึกเป็นภาษาไทย โดยปืนใหญ่กระบอกนี้ถูกกำหนดเป็นกระบอกที่ ๔

เนื้อหาโดยสังเขป

ไม่สามารถจับใจความได้ เนื่องจากปรากฏข้อความเพียง “ตาก่าอำนาจ…ตราบเท่าลูกหลานทั้งหลาย”

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ยังไม่มีการกำหนดอายุ

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านจารึกบนปืนใหญ่,” ศิลปากร ๒๑, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๒๐) : ๒๕-๒๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๒๐)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170