จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ 4

จารึก

จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ 4

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบนปืนใหญ่ กระบอกที่ 4

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

สพ. 6 จารึกปืนใหญ่ 4 กระบอก, จารึกบนปืนใหญ่กระบอกที่ 4 อักษรไทยย่อ ภาษาไทย

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 3 บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองสำริด

ลักษณะวัตถุ

ปืนใหญ่

ขนาดวัตถุ

ยาว 127 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางปากกระบอก 12 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางปากรูกระบอก 5.5 ซม. รอบโคนกระบอก 54 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สพ. 6 จารึกปืนใหญ่ 4 กระบอก”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2520) กำหนดเป็น “จารึกบนปืนใหญ่กระบอกที่ 4 อักษรไทยย่อ ภาษาไทย”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2520) : 25-26.

ประวัติ

ปืนใหญ่กระบอกนี้อยู่ที่ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับปืนใหญ่อีก 3 กระบอก แต่ละกระบอก (ยกเว้นกระบอกที่ 2) มีจารึกเป็นภาษาไทย โดยปืนใหญ่กระบอกนี้ถูกกำหนดเป็นกระบอกที่ 4

เนื้อหาโดยสังเขป

ไม่สามารถจับใจความได้ เนื่องจากปรากฏข้อความเพียง “ตาก่าอำนาจ…ตราบเท่าลูกหลานทั้งหลาย”

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ยังไม่มีการกำหนดอายุ

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2547, จาก :
ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านจารึกบนปืนใหญ่,” ศิลปากร 21, 2 (กรกฎาคม 2520) : 25-26.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2520)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170