จารึกวัดยอดเขาสมอแคลง

จารึก

จารึกวัดยอดเขาสมอแคลง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดยอดเขาสมอแคลง

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

อิฐ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พล. ๑๐”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกวัดยอดเขาสมอแคลง“

ปีที่พบจารึก

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

สถานที่พบ

พระเจดีย์วัดยอดเขาสมอแคลง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้พบ

นายระเบียบ สำรวล (เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก)

ปัจจุบันอยู่ที่

หน่วยศิลปากรที่ ๓ จังหวัด พิษณุโลก

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๗๘-๑๘๐.

ประวัติ

จารึกหลักนี้ถูกพบที่ซากเจดีย์บริเวณวัดร้าง ยอดเขาสมอแคลง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายระเบียบ สำรวล เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ ๓ ต่อมา นายคงเดช ประพัฒน์ทอง ได้ส่งภาพถ่ายจารึกดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ นอกจากนี้ยังมีการพบจารึกบนแผ่นอิฐ อยู่ในสภาพแตกหัก ชำรุดอีก ๒ ชิ้น ร่วมกับจารึกดังกล่าว แต่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ ข้อมูลเกี่ยวกับจารึกวัดยอดเขาสมอแคลง ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ ในพ.ศ. ๒๕๒๙ อ่านโดย ก่องแก้ว วีระประจักษ์

เนื้อหาโดยสังเขป

ไม่สามารถจับใจความได้ ทราบแต่เพียงว่าเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา และ ศาสนสถาน เนื่องจากปรากฏคำว่า "พิหาร"

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

-

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกวัดยอดเขาสมอแคลง,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๗๘-๑๘๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170