จารึกที่ปากระฆังวัดเพชร อำเภอเสาไห้

จารึก

จารึกที่ปากระฆังวัดเพชร อำเภอเสาไห้

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2561 14:20:35 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 17:31:05 )

ชื่อจารึก

จารึกที่ปากระฆังวัดเพชร อำเภอเสาไห้

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๙๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จารึกรอบขอบปากระฆัง มี ๒ บรรทัด แบ่งช่วงอักษรเป็น ๔ ส่วน ตามช่องลายนูนรอบองค์ระฆัง

ลักษณะวัตถุ

ระฆัง

ขนาดวัตถุ

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม. สูง ๗๔ ซม. รอบขอบปากระฆังยาว ๑๒๔ ซม.

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๓๘

สถานที่พบ

วัดเพชร ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ผู้พบ

หน่วยศิลปากรที่ ๑

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเพชร ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๓) : ๑๐๗-๑๑๐.

ประวัติ

เมื่อต้นปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ หอสมุดแห่งชาติได้ทราบข่าวจากหน่วยศิลปากรที่ ๑ ว่า ขุดพบระฆังใบหนึ่งบริเวณวัดเพชร ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี   ระฆังจมอยู่ในดินลึกลงไปประมาณ ๑.๕๐ เมตร ขณะขุดหลุมเสาเพื่อสร้างศาลาการเปรียญ

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความในจารึกกล่าวถึงเจ้าอธิการวัดวัดศรีสรรเพชญ์และหมื่นสุวรรณที่ร่วมกันสร้างระฆังไว้สำหรับศาสนาเพื่อส่งวัดการ้อง

ผู้สร้าง

เจ้าอธิการวัดศรีสรรเพชญ์และหมื่นสุวรรณ

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุศักราช ๒๒๙๐ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๐๑) แห่งพระราชอาณาจักรอยุธยา

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๑, จาก :
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกที่ปากระฆังวัดเพชร อำเภอเสาไห้,” ศิลปากร ๔๓, ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๓) : ๑๐๗-๑๑๐.

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๓)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170