จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

จารึก

จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๑๑๕ ศิลาจารึก วัดมหาธาตุฯ

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๒๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวนสีเขียว

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๙ ซม. สูง ๓๒ ซม. หนา ๘.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๑๕ ศิลาจารึก วัดมหาธาตุฯ”

ปีที่พบจารึก

๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

สถานที่พบ

สระทิพย์นิภา วัดมหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

กุฎีพระรัตนเมธี คณะ ๑ วัดมหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๕๕-๑๕๘.

ประวัติ

จารึกหลักนี้ถูกขุดพบในสระทิพย์นิภา วัดมหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ขณะทำการสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีการพิมพ์เผยแพร่ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ โดย ฉ่ำ ทองคำวรรณ เป็นผู้อ่านและอธิบายคำ

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการปิดทองพระพุทธรูปซึ่งเสร็จสมบูรณ์ ใน พ.ศ. ๒๒๒๘ ตอนท้ายมีการสาปแช่งให้ผู้ที่จะเอาทรัพย์สินใต้ฐานพระพุทธรูปให้ตกสู่โลกันตนรก อนึ่ง ดวงฤกษ์ที่ปรากฏบนจารึก ตรงกับ จันทรคติกาล วันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีชวด ฉศกจุลศักราช ๑๐๔๖ สุริยคติกาล วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๒๒๗ เวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๘ นาที ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ (อาจารย์ ทองเจือ อ่างแก้ว คำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตร)

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏบนจารึกในบรรทัดที่ ๕ ว่า “….พุทธศักราชได้ ๒๒๒๘ ปี….” ซึ่งตรงกับรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก:
ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “ศิลาจารึก วัดมหาธาตุฯ,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๕๕-๑๕๘.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170