จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ

จำนวน 669 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเมืองพิมาย อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบนแผ่นดินเผา วัดเทพอุรุมภังค์ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเนินสระบัว อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกขลุง อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดดนลูง อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดดอนคราม อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกบ้านกู่จาน อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกช่องสระแจง อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกโนนสัง อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกบ้านตาดทอง อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170