จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ

จำนวน 688 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
3. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
5. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2 อ่านต่อ >
6. จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
7. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
9. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข 26 ตาราง 62 ก้อน ช อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน 3 อ่านต่อ >
11. จารึกถ้ำวิมานจักรี อ่านต่อ >
12. จารึกบนแผ่นดินเผา วัดเทพอุรุมภังค์ อ่านต่อ >
13. จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 1 อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
16. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านต่อ >
17. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านต่อ >
19. จารึกเนินสระบัว อ่านต่อ >
20. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >
21. จารึกขลุง อ่านต่อ >
22. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
23. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
24. จารึกวัดดอนคราม อ่านต่อ >
25. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านต่อ >
26. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
27. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
28. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
29. จารึกโนนสัง อ่านต่อ >
30. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170