จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ

จำนวน 684 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
3. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
5. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
8. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน ๓ อ่านต่อ >
10. จารึกถ้ำวิมานจักรี อ่านต่อ >
11. จารึกบนแผ่นดินเผา วัดเทพอุรุมภังค์ อ่านต่อ >
12. จารึกวัดปรมัยยิกาวาส ๑ อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
15. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านต่อ >
16. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านต่อ >
18. จารึกเนินสระบัว อ่านต่อ >
19. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >
20. จารึกขลุง อ่านต่อ >
21. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
22. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
23. จารึกวัดดอนคราม อ่านต่อ >
24. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านต่อ >
25. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
26. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
27. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
28. จารึกโนนสัง อ่านต่อ >
29. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
30. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170