จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ

จำนวน 130 รายการ

31. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านต่อ >
32. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >
33. จารึกพระเจ้าอินแปง อ่านต่อ >
34. จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง อ่านต่อ >
35. จารึกพุทธรักษา อ่านต่อ >
36. จารึกมหาสังฆราชาศรีตรีปิฎก อ่านต่อ >
37. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านต่อ >
38. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านต่อ >
39. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านต่อ >
40. จารึกวังสวนผักกาด อ่านต่อ >
41. จารึกวัดกลางพยาว อ่านต่อ >
42. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านต่อ >
43. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านต่อ >
44. จารึกพระยาศรียศราช วัดหงส์รัตนารามฯ อ่านต่อ >
45. จารึกวัดศรีเกิด อ่านต่อ >
46. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
47. จารึกพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อ่านต่อ >
48. จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
49. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านต่อ >
50. จารึกวัดเชียงสา อ่านต่อ >
51. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๑ อ่านต่อ >
52. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๒ อ่านต่อ >
53. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๓ อ่านต่อ >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (หนองคาย) อ่านต่อ >
55. จารึกวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
56. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านต่อ >
57. จารึกเจ้าศรีฯ อ่านต่อ >
58. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าพ่อจน อ่านต่อ >
59. จารึกฐานพระพุทธรูปพันชัมหล้าสร้าง อ่านต่อ >
60. จารึกบนแผ่นอิฐอุทิศคนและเงินให้วัด อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170