จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 30 รายการ

1. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดปางหมอปวง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดแม่สรวย อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบนดินขอโรงเหนือ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกพุทธอุทานคาถา อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกมหาสังฆราชาศรีตรีปิฎก อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดกลางพยาว อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดบ้านยาง อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดพูขีง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดมหาวัน (พะเยา) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดศรีสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดหลวง (เชียงราย) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดเวียงกือนา อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวิหารจันทรอาราม อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170