จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 30 รายการ

1. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >
2. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านต่อ >
3. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดปางหมอปวง อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดแม่สรวย อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค อ่านต่อ >
8. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านต่อ >
9. จารึกบนดินขอโรงเหนือ อ่านต่อ >
10. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านต่อ >
11. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >
12. จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง อ่านต่อ >
13. จารึกพุทธอุทานคาถา อ่านต่อ >
14. จารึกมหาสังฆราชาศรีตรีปิฎก อ่านต่อ >
15. จารึกวัดกลางพยาว อ่านต่อ >
16. จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน อ่านต่อ >
17. จารึกวัดบ้านยาง อ่านต่อ >
18. จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง อ่านต่อ >
19. จารึกวัดปราสาท อ่านต่อ >
20. จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) อ่านต่อ >
21. จารึกวัดพูขีง อ่านต่อ >
22. จารึกวัดมหาวัน (พะเยา) อ่านต่อ >
23. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านต่อ >
24. จารึกวัดศรีสุทธาวาส อ่านต่อ >
25. จารึกวัดหลวง (เชียงราย) อ่านต่อ >
26. จารึกวัดเวียงกือนา อ่านต่อ >
27. จารึกวิหารจันทรอาราม อ่านต่อ >
28. จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง อ่านต่อ >
29. จารึกอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ >
30. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170