จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 13:43:01 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2272

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 5 บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

กว้าง 109 ซม. สูง 14 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "ชร. 8"
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น "ชร. 8 จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง พ.ศ. 2269"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเจ้าล้านทอง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วิหารวัดพระเจ้าล้านทอง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (สำรวจเมื่อ 30 กรฏฎาคม 2557)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 20 - 21.

ประวัติ

กำหนดอายุจากศักราชท้ายสุดที่ปรากฏในจารึกคือ "อดีตวรพุทธศาสนาคลาล่วงแล้ว 2, 272 พระวัสสา" คือ พ.ศ. 2272 ในช่วงเวลาที่ราชวงศ์นยองยานของพม่าปกครองล้านนา (ระหว่าง พ.ศ. 2157 - 2295)

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2272 พระญาหลวงเจ้ามังคละสะแพก เจ้าเมืองเชียงแสนและบุษบาสิริวธนเทพาราชกัญญาเจ้า มีศรัทธาหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ที่วัดศรีสองเมือง ซึ่งสร้างขึ้นคลุมสุสานเจ้าราชบุตรยอดงำเมือง

ผู้สร้าง

พระญาหลวงเจ้ามังคละสแพกและบุษบาสิริวธนเทพาราชกัญญา

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชท้ายสุดที่ปรากฏในจารึกคือ “อดีตวรพุทธศาสนาคลาล่วงแล้ว 2,272 พระวัสสา” คือ พ.ศ. 2272 ในช่วงเวลาที่ราชวงศ์นยองยานของพม่าปกครองล้านนา (ระหว่าง พ.ศ. 2157 - 2295)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก:
โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, "ชร. 8 จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง พ.ศ. 2269," ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 33.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_0800_p1 และ ChR_0800_p2)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170