จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:43:01

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2272

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 5 บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้แปล

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จุฑสักพัท” โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534) อธิบายว่า หมายถึง ปีจุลศักราช เป็นภาษาสันสกฤต (จุฑ = จุล ศกฺก = ศก อพฺท = ปี) สำหรับ จุฑสักพัท 1088 ตัว ตรงกับ พ.ศ. 2269
2. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “ออก” หมายถึง ขึ้น, ข้างขึ้น
3. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “ติถี” คือ ดิถี
4. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “อุตราภัทร” เป็นชื่อฤกษ์กลุ่มที่ 24 ได้แก่ ดาวไม้เท้า
5. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “ประจิกราศี” คือ ราศีพิจิก
6. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “พาดลั่น” คือ เวลาประมาณ 16.30 น. – 18.00 น. หรือ 04.30 น. – 06.00 น. (ในที่นี้ เป็นเวลาเช้า)
7. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “ยามตูดเช้า” หมายถึง ยามเป่าเขาควายตอนเช้า คือเวลา 06.00 น. – 7.30 น.
8. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “โมยหว่วน” คือ โมยหว่าน เป็นตำแหน่งขุนนางพม่าชั้นเจ้าเมือง
9. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “ชิน” หมายถึง ผู้ชนะ, พระพุทธเจ้า
10. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “แปลง” หมายถึง สร้าง
11. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “กวม” หมายถึง คลุม, ครอบคลุม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170