จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง

จารึก

จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. ๑๑ จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง พ.ศ. ๒๐๒๓, ๑.๔.๑.๑ วัดดอนยาง พ.ศ. ๒๐๒๓

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๒๓

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๓ ด้าน มี ๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปครึ่งวงกลม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๘.๕ ซม. สูง ๒๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๑๑”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๑๑ จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง พ.ศ. ๒๐๒๓”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ กำหนดเป็น “๑.๔.๑.๑ วัดดอนยาง พ.ศ. ๒๐๒๓”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดปงสนุก ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๖-๒๗.
๒) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๔๓-๔๖.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๒๓ พระภิกษุมังคลเมธาวี อยู่เมืองฝาง สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ถวายแด่วัดดอนยาง

ผู้สร้าง

พระภิกษุมังคลเมธาวี

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ ระบุ พ.ศ. ๒๐๒๔ ซึ่งเป็นการนับแบบลังกา มากกว่าแบบรัตนโกสินทร์ ๑ ปี ดังนั้น อายุของจารึกหลักนี้ จึงเป็น พ.ศ. ๒๐๒๓ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าติโลกราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. ๑๑ จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง พ.ศ. ๒๐๒๓,” ใน จารึกล้านนา : ภาค ๑ เล่ม ๑ จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๖-๒๗.
๒) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๔.๑.๑ วัดดอนยาง พ.ศ. ๒๐๒๓,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๔๓-๔๖.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_1101_c, ChR_1102_p และ ChR_1103_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170