จารึกวัดเวียงกือนา

จารึก

จารึกวัดเวียงกือนา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดเวียงกือนา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑.๔.๑.๑ วัดเวียงกือนา พ.ศ. ๒๐๓๑/ค.ศ. ๑๔๘๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

แผ่นหิน สีเทา หักเป็น ๒ ท่อน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๔ ซม. สูง ๙๕ ซม. หนา ๔-๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๖๐”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๒๙) กำหนดเป็น “๑.๔.๑.๑ วัดเวียงกือนา พ.ศ. ๒๐๓๑/ค.ศ. ๑๔๘๘”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ซากวัดร้าง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

นายอำนวย ใจกอง ชาวบ้านเวียงกือนา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเวียงกือนา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๒๙) : ๕๑-๕๔.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๑ นายร้อยเลง ทูลถวายวัด ๓ วัด แด่มหาเทวี มหาเทวีทรงมีคำสั่งให้จัดคน ๑๐ ครอบครัว ไว้เพื่อรักษาดูแลวัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๐ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๑ อันเป็นสมัยที่พระเจ้ายอดเชียงรายปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “การสำรวจและวิจัยจารึก ๑.๔.๑.๑ วัดเวียงกือนา พ.ศ. ๒๐๓๑/ค.ศ. ๑๔๘๘,” ศิลปากร ๓๐, ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๒๙) : ๕๑-๕๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170