จารึกวิหารจันทรอาราม

จารึก

จารึกวิหารจันทรอาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวิหารจันทรอาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. ๑ จารึกวิหารจันทรอาราม พ.ศ. ๒๐๑๑

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๑๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๙ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๘.๕ ซม. สูง ๕๔.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๑”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๑ จารึกวิหารจันทรอาราม พ.ศ. ๒๐๑๑”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ (จากการสำรวจเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สอบถามข้อมูลจากพระครูคัมภีร์ธรรโมภาส (บรรพต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑-๒.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความในจารึกกล่าวถึงบุคคลชื่อ เจ้าหมื่นทาว ซึ่งมีความปรารถนาในโพธิสมภาร ได้สร้างวิหารจันทรอารามขึ้น และบริจาคที่ดินจำนวนมากแก่วัด ตอนท้ายของจารึกมีการสาปแช่งผู้ที่มาเบียดบังที่ดินและสมบัติของวัดให้ตายและอย่าให้ได้พบพระรัตนตรัย

ผู้สร้าง

เจ้าหมื่นทาว

การกำหนดอายุ

วงดวงชาตา ใน จารึกด้านที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๓๐ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๑๑ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าติโลกราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, "ชร. ๑ จารึกวิหารจันทรอาราม พ.ศ. ๒๐๑๑," ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑-๒.

ภาพประกอบ

๑) ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_0100_p)๒) ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170