จารึกฐานพระพุทธรูปวัดแม่สรวย

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดแม่สรวย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2561 10:45:57 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดแม่สรวย

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๕๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

ไม่มีข้อมูล

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

ไม่มีข้อมูล

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดแสงแก้วโพธิญาณ บ้านใหม่แสงแก้ว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดแสงแก้วโพธิญาณ บ้านใหม่แสงแก้ว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๒) : ๔-๑๕.

ประวัติ

พระพุทธรูปวัดแม่สรวย เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย มีจารึกที่ส่วนฐาน ต่อมามีการหล่อฐานส่วนล่างสุดขององค์พระลงในแท่นชุกชีเนื่องจากกลัวว่าจะเกิดการโจรกรรม

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความในจารึกกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๘ พระเถระผู้ใหญ่ได้ป่าวร้องเชิญชวนทุกผู้ทุกคน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ปรากฏเลขศักราชในช่วงต้นบรรทัดของจารึกคือ “สกราชไฑ ๘๗๖” ซึ่งตรงกับพุทธศักราช ๒๐๕๘ สมัยพระเมืองแก้วครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๖๙)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๑, จาก :
อัญชลี สินธุสอน, “จารึกพระพุทธรูปล้านนา คณะป่าแดง : หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย,” ศิลปากร ๕๒, ๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๒) : ๔-๑๕.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๒)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170