จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน

จารึก

จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๕๕ จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน พ.ศ. ๒๑๑๓, พย. ๕๕ จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๑๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๔ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวนสีเขียว

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖๗ ซม. สูง ๔๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๕๕”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม กำหนดเป็น “พย. ๕๕ จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน พ.ศ. ๒๑๑๓”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๕๕ จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

บ้านเหมืองแดง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๐๓-๒๐๕.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๖๔-๓๖๘.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความในจารึกเป็นสารตราอาชญาแห่งพระญาแก้วผาบราชภุมินท์ ว่าด้วยเรื่องการบวชเรียนของพระสงฆ์ และข้อห้ามต่างๆ ของผู้ที่จะบวชเป็นพระ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๓๓ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๑๓ อันเป็นรัชสมัยของพระนางวิสุทธิเทวี (พ.ศ. ๒๑๐๗-๒๑๒๑)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๕๕ จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน พ.ศ. ๒๑๓๓,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๐๓-๒๐๕.
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๕๕ จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๖๔-๓๖๘.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-24, ไฟล์; PY 55 side 1+.copy 1 และ PY 55 side 2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170