จารึกพุทธอุทานคาถา

จารึก

จารึกพุทธอุทานคาถา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพุทธอุทานคาถา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. ๖๒ จารึกพุทธอุทานคาถา พ.ศ. ๒๐๕๗

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๕๗

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๘๘ ซม. ยาว ๑๖๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๖๒”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๖๒ จารึกพุทธอุทานคาถา พ.ศ. ๒๐๕๗”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพูขีง (วัดสันทราย) บ้านดงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๔๘-๔๙.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ตอนต้นระบุจุลศักราช ๘๗๖ นอกนั้นเป็น “พุทธอุทานคาถา” ภาษาบาลี ซึ่งเป็นคาถาอยู่ในพระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรค ภาคที่ ๑ มหาขันธกะ เรื่องโพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ-ศักราชได้ ๘๗๖ ตัว ตรงกับพ.ศ. ๒๐๕๗ ในรัชกาลพญาแก้ว (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘) สมัยราชวงศ์มังรายปกครองอาณาจักรล้านนา

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. ๖๒ จารึกพุทธอุทานคาถา พ.ศ. ๒๐๕๗,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๔๘-๔๙.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_6200_p, ChR_6200_p1, ChR_6200_p2 และ ChR_6200_p3)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170