จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images
  • images
  • images

จารึกวัดบ้านยาง

จารึก

จารึกวัดบ้านยาง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดบ้านยาง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 53 จารึกวัดบ้านยาง พ.ศ. 2138, พย. 53 จารึกวัดบ้านยาง

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2138

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 46 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 16 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 18 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 19 ด้านที่ 4 มี 23 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 30 ซม. สูง 55 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 53”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 53 จารึกวัดบ้านยาง พ.ศ. 2138”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 53 จารึกวัดบ้านยาง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

หมู่บ้านเหมืองแดง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 198-201.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 369-377.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ใน พ.ศ. 2127 นางแก้วและญาติพี่น้องได้ร่วมกันสร้างวัดบ้านยาง โดยมีพระสงฆ์จากวัดดอยหลวง, มหาสังฆราช และสามีเจ้าวรปัญญาแห่งวัดหัวกาดหลวงเป็นประธานในพิธี ข้อความต่อจากนี้กล่าวถึงการทำบุญด้วยการอุทิศข้าพระและสิ่งของแก่วัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 4 บรรทัดที่ 3-4 ระบุ จ.ศ. 957 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2138 อันเป็นรัชสมัยของสาวถีนรตรามังซอศรีมังนรธาช่อ (พ.ศ. 2122-2150) ครองเมืองเชียงใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 53 จารึกวัดบ้านยาง พ.ศ. 2138,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 198-201.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 53 จารึกวัดบ้านยาง,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 369-377.
3) สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2544), 254.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-23, ไฟล์; PY 53 side 1+.copy 1 และ PY 53 side 2,3,4 +.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170