จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 17

จำนวน 32 รายการ

1. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาททัพเสียม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกสร้างเทวรูป อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบ้านซับบาก อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๑ (วัดดอนแก้ว) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๕๘๑/๐๙ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๕ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๖ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกปราสาทหินพิมาย ๔ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกปราสาทหินพิมาย ๕ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกธรรมมิกราชา อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกแม่หินบดเวียงมะโน อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกปราสาทหินพิมาย ๖ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดถ้ำพระ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดพระธาตุเชิงชุม อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกสำนักนางขาว อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170