จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 17

จำนวน 34 รายการ

1. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาททัพเสียม ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านต่อ >
5. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านต่อ >
7. จารึกสร้างเทวรูป อ่านต่อ >
8. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๖ อ่านต่อ >
9. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๗ อ่านต่อ >
10. จารึกบ้านซับบาก อ่านต่อ >
11. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๑ (วัดดอนแก้ว) อ่านต่อ >
12. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >
13. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๕๘๑/๐๙ อ่านต่อ >
14. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๓ อ่านต่อ >
15. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๕ อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๖ อ่านต่อ >
17. จารึกปราสาทหินพิมาย ๔ อ่านต่อ >
18. จารึกปราสาทหินพิมาย ๕ อ่านต่อ >
19. จารึกธรรมมิกราชา อ่านต่อ >
20. จารึกแม่หินบดเวียงมะโน อ่านต่อ >
21. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านต่อ >
22. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านต่อ >
23. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านต่อ >
24. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านต่อ >
25. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๑ อ่านต่อ >
26. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒ อ่านต่อ >
27. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๓ อ่านต่อ >
28. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านต่อ >
29. จารึกปราสาทหินพิมาย ๖ อ่านต่อ >
30. จารึกวัดถ้ำพระ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170