จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 17

จำนวน 34 รายการ

1. จารึกปราสาททัพเสียม 1 อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาททัพเสียม 2 อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 8 อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทหินพนมวัน 13 อ่านต่อ >
5. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทหินพิมาย 3 อ่านต่อ >
7. จารึกสร้างเทวรูป อ่านต่อ >
8. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง 6 อ่านต่อ >
9. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง 7 อ่านต่อ >
10. จารึกบ้านซับบาก อ่านต่อ >
11. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วัดดอนแก้ว) อ่านต่อ >
12. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 2 (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >
13. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 581/09 อ่านต่อ >
14. จารึกปราสาทหินพนมวัน 3 อ่านต่อ >
15. จารึกปราสาทหินพนมวัน 5 อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาทหินพนมวัน 6 อ่านต่อ >
17. จารึกปราสาทหินพิมาย 4 อ่านต่อ >
18. จารึกปราสาทหินพิมาย 5 อ่านต่อ >
19. จารึกธรรมมิกราชา อ่านต่อ >
20. จารึกแม่หินบดเวียงมะโน อ่านต่อ >
21. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านต่อ >
22. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านต่อ >
23. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านต่อ >
24. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านต่อ >
25. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 1 อ่านต่อ >
26. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 2 อ่านต่อ >
27. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 3 อ่านต่อ >
28. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านต่อ >
29. จารึกปราสาทหินพิมาย 6 อ่านต่อ >
30. จารึกวัดถ้ำพระ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170