จารึกวัดถ้ำพระ

จารึก

จารึกวัดถ้ำพระ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดถ้ำพระ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกวัดถ้ำพระ อักษรขอม ภาษาเขมร

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๖๐๙

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

ผนังถ้ำ

ขนาดวัตถุ

เฉพาะเนื้อที่จารึก กว้าง ๓๔ ซม. สูง ๒๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สน. ๕”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๓๑) กำหนดเป็น “จารึกวัดถ้ำพระ อักษรขอม ภาษาเขมร”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๓๐

สถานที่พบ

เพิงผาหิน บนเทือกเขาภูพาน วัดถ้ำพระ บ้านหนองสะใน ตำบลนาม่อง (ข้อมูลเดิมว่า ตำบลนาม่วง) อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ผู้พบ

โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ปัจจุบันอยู่ที่

เพิงผาหิน บนเทือกเขาภูพาน วัดถ้ำพระ บ้านหนองสะใน ตำบลนาม่อง (ข้อมูลเดิมว่า ตำบลนาม่วง) อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๓๑) : ๖๖-๖๘.

ประวัติ

จารึกวัดถ้ำพระนี้ โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้สำรวจพบบนเพิงผาหินทราย บนเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำพระ บ้านหนองสะใน ตำบลนาม่วง (น่าจะหมายถึง ตำบลนาม่อง) อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงครูโสมังคลาจารย์ว่าท่านเองเป็นผู้ทำจารึกประกาศไว้ภายในถ้ำ

ผู้สร้าง

ครูโสมังคลาจารย์

การกำหนดอายุ

จารึกบรรทัดที่ ๑ บอกมหาศักราช ๙๘๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๖๐๙

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
ชะเอม แก้วคล้าย และบุญเลิศ เสนานนท์, “จารึกวัดถ้ำพระ อักษรขอม ภาษาเขมร,” ศิลปากร ๓๒, ๓ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๓๑) : ๖๖-๖๘.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๓๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170