จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระ

จำนวน 265 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2 อ่านต่อ >
4. จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน 3 อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านต่อ >
10. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
11. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >
12. จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ่านต่อ >
13. จารึกเจ้าเมืองเชริง อ่านต่อ >
14. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
15. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
16. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านต่อ >
17. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านต่อ >
18. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านต่อ >
19. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านต่อ >
20. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
21. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านต่อ >
22. จารึกพระเจ้าอินแปง อ่านต่อ >
23. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 1) อ่านต่อ >
29. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านต่อ >
30. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170