จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา

จำนวน 253 รายการ

31. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
32. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >
33. จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ่านต่อ >
34. จารึกเขารัง อ่านต่อ >
35. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
36. จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์ อ่านต่อ >
37. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านต่อ >
38. จารึกเจ้าเมืองเชริง อ่านต่อ >
39. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
40. จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง อ่านต่อ >
41. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านต่อ >
42. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
43. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านต่อ >
44. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านต่อ >
45. จารึกเจ้าเหนือหัวหมื่นพระญาสองแคว อ่านต่อ >
46. จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
47. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านต่อ >
48. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านต่อ >
49. จารึกเชตพน อ่านต่อ >
50. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านต่อ >
51. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >
52. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านต่อ >
53. จารึกถ้ำจอมธรรม อ่านต่อ >
54. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านต่อ >
55. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
56. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 9 อ่านต่อ >
57. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 8 อ่านต่อ >
58. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 1 อ่านต่อ >
59. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 2 อ่านต่อ >
60. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 3 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170