จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา

จำนวน 252 รายการ

31. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกเขารัง อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์ อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกเจ้าเมืองเชริง อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกเจ้าเหนือหัวหมื่นพระญาสองแคว อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกเชตพน อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกถ้ำจอมธรรม อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๙ อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๘ อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170