จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๑

จารึก

จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๑

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน สีเทา

ลักษณะวัตถุ

เสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๑.๕ ซม. สูง ๓๐๙ ซม. หนา ๕๑.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ กำหนดเป็น "หลักที่ ๑๙๔ ศิลาจารึกวัดราชประดิษฐ์ฯ"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๗ - ๑๘.

ประวัติ

ศิลาจารึกนี้ นายประสาร บุญประคอง เป็นผู้อ่าน โดยมีการตีพิมพ์ลงใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ ในพ.ศ. ๒๕๒๑ โดยเรียกว่า "หลักที่ ๑๙๔ ศิลาจารึกวัดราชประดิษฐ์" จารึกวัดราชประดิษฐ์นี้มีด้วยกัน ๑๐ หลัก เป็นจารึกบนสีมา ๙ หลัก (ดูรายละเอียดได้ใน จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ ๑ – ๙) อีกหลักหนึ่งเป็นจารึกบนหินอ่อนอยู่ที่ผนังด้านหลังพระวิหารหลวง (ดูรายละเอียดใน "จารึกบนหินอ่อนด้านหลังพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐ์") วัดราชประดิษฐ์ตั้งอยู่ข้างสวนสราญรมย์ ติดถนนเลียบคลองคูเมืองเดิม สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๐๗ เป็นวัดแห่งแรกที่รัชกาลที่ ๔ โปรดให้สร้างขึ้นสำหรับพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตโดยเฉพาะ

เนื้อหาโดยสังเขป

ประกาศพัทธสีมาในทิศบูรพา (ตะวันออก) และอนุโมทนาบุญแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

การกำหนดอายุ

ตามประวัติ จารึกนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) ประสาร บุญประคอง, "หลักที่ ๑๙๔ ศิลาจารึกวัดราชประดิษฐ์," ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๗ - ๑๘.
๒) สุภาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย : จารึก ตำนาน พงศาวดาร สาส์น ประกาศ (กรุงเทพ : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙).
๓) เอนก นาวิกมูล, วัดในกรุงเทพฯ – ธนบุรี (กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก, ๒๕๔๕).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170