จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 2

จารึก

จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 2

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 24 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน สีเทา

ลักษณะวัตถุ

เสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 52 ซม. สูง 321 ซม. หนา 52 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 2 กำหนดเป็น "หลักที่ 195 ศิลาจารึกวัดราชประดิษฐ์ฯ"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 2 (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521), 19 - 20.

ประวัติ

ศิลาจารึกนี้ นายประสาร บุญประคอง เป็นผู้อ่าน โดยมีการตีพิมพ์ลงใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 2 ในพ.ศ. 2521 โดยเรียกว่า "หลักที่ 195 ศิลาจารึกวัดราชประดิษฐ์" จารึกวัดราชประดิษฐ์นี้มีด้วยกัน 10 หลัก เป็นจารึกบนสีมา 9 หลัก (ดูรายละเอียดได้ใน จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ 1 – 9) อีกหลักหนึ่งเป็นจารึกบนหินอ่อนอยู่ที่ผนังด้านหลังพระวิหารหลวง (ดูรายละเอียดใน "จารึกบนหินอ่อนด้านหลังพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐ์") วัดราชประดิษฐ์ตั้งอยู่ข้างสวนสราญรมย์ ติดถนนเลียบคลองคูเมืองเดิม สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2407 เป็นวัดแห่งแรกที่รัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นสำหรับพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตโดยเฉพาะ

เนื้อหาโดยสังเขป

ประกาศพัทธสีมาในทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) และอนุโมทนาบุญแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

การกำหนดอายุ

ตามประวัติ จารึกนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2408 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก:
1) ประสาร บุญประคอง, "หลักที่ 195 ศิลาจารึกวัดราชประดิษฐ์," ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 2 : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521), 19 - 20.
2) สุภาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย : จารึก ตำนาน พงศาวดาร สาส์น ประกาศ (กรุงเทพ : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2529).
3) เอนก นาวิกมูล, วัดในกรุงเทพฯ – ธนบุรี (กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2545).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 2 (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170