จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 27 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (หนองคาย) อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๒ (หนองคาย) อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๑ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๒ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๓ อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกวัดคงกระพันชาตรี อ่านต่อ >
10. จารึกวัดจอมมณี อ่านต่อ >
11. จารึกวัดผดุงสุข ๑ อ่านต่อ >
12. จารึกวัดผดุงสุข ๒ (ศิลาจารึกวัดถิ่นดุ่ง) อ่านต่อ >
13. จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๑ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒ (วัดน้ำโมง) อ่านต่อ >
15. จารึกวัดพังเพา อ่านต่อ >
16. จารึกวัดมณีโคตร อ่านต่อ >
17. จารึกวัดศรีคุณเมือง (วัดผ้าขาว) อ่านต่อ >
18. จารึกวัดศรีบุญเรือง (หนองคาย) อ่านต่อ >
19. จารึกวัดศรีมงคล อ่านต่อ >
20. จารึกวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
21. จารึกวัดหลวง (หนองคาย) อ่านต่อ >
22. จารึกวัดหอพระแก้ว อ่านต่อ >
23. จารึกวัดแก่งศิลา อ่านต่อ >
24. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านต่อ >
25. จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) อ่านต่อ >
26. จารึกวัดแดนเมือง ๒ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) อ่านต่อ >
27. จารึกวัดไชยเชษฐา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170