จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 27 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (หนองคาย) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๒ (หนองคาย) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเมือง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๓ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดคงกระพันชาตรี อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดจอมมณี อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกวัดผดุงสุข ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดผดุงสุข ๒ (ศิลาจารึกวัดถิ่นดุ่ง) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒ (วัดน้ำโมง) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดพังเพา อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดมณีโคตร อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดศรีคุณเมือง (วัดผ้าขาว) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดศรีบุญเรือง (หนองคาย) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดศรีมงคล อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดศรีเมือง อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดหลวง (หนองคาย) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดหอพระแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดแก่งศิลา อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดแดนเมือง ๒ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดไชยเชษฐา อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170