จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒ (วัดน้ำโมง)

จารึก

จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒ (วัดน้ำโมง)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒ (วัดน้ำโมง)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช (หลัง) ๒๑๑๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๓ ซม. สูง ๗๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นค. ๑๕”
๒) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทยลาว กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

บนฐานชุกชีข้างหลังพระประธานในอุโบสถ วัดพระงามศรีมงคล (วัดน้ำโมง) ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

บนฐานชุกชีข้างหลังพระประธานในอุโบสถ วัดพระงามศรีมงคล (วัดน้ำโมง) ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๒๗๕-๒๗๘.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นพระบรมราชโองการของพระหน่อเมือง อุทิศที่ดินและนาจังหันไว้กับวัดนิโครธารามน้ำโมง และได้กำชับถึงข้าโอกาส ที่ดิน ที่พระเจ้าโพธิศาลราชและพระไชยเชษฐาได้อุทิศไว้แต่อดีต

ผู้สร้าง

สมเด็จพระวรรัตนธรรมประโชติฯ

การกำหนดอายุ

ไม่ปรากฏศักราช แต่ปรากฏพระนามกษัตริย์ว่า พระวรรัตนธรรมประโชติเสตตคัชอัศจันทสุวรรณสมมุติขัครรตนสาลราชบพิตร ซึ่งปรากฏพระนามเป็นราชกุมารใน จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา ๑ (ด้านที่ ๒) ซึ่งจารึกเมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๕ ฉะนั้น จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒ (วัดน้ำโมง) นี้ คงอยู่ในรัชกาลต่อมา

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
ธวัช ปุณโณทก, “ศิลาจารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๒๗๕-๒๗๘.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170