จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 61 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปทองคำ ฐานบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๔๓/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๑๓/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๓๔/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๔๘/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๔๖/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๗๙/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๙๔/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๐๐/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๐๖/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๔๔/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๔๗/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๑๙/๙๒) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๓๑/๙๒) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๕๒/๙๒) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๘๑/๙๒) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีชมชื่น อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๒ (หนองคาย) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๓ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๗ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๔ แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒๒ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๗ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๔ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกพระธาตุร้างบ้านแร่ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกพระธาตุเมืองพิณ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170