จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 61 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปทองคำ ฐานบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2443/93) อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 1913/95) อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 1934/95) อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 1948/95) อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2446/93) อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2479/93) อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2494/93) อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2500/93) อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2506/93) อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2544/93) อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2547/93) อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2719/92) อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2731/92) อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2752/92) อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2781/92) อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีชมชื่น อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง 2 (หนองคาย) อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 1 อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 2 อ่านต่อ >
20. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 2 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
21. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 3 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
22. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 7 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
23. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 13 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
24. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 14 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
25. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 22 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
26. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข 26 ตาราง 62 ก้อน ช อ่านต่อ >
27. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข 27 ตาราง 62 ก้อน ช อ่านต่อ >
28. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข 4 ตาราง 62 ก้อน ช อ่านต่อ >
29. จารึกพระธาตุร้างบ้านแร่ อ่านต่อ >
30. จารึกพระธาตุเมืองพิณ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170