จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 61 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปทองคำ ฐานบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๔๓/๙๓) อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๑๓/๙๕) อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๓๔/๙๕) อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๔๘/๙๕) อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๔๖/๙๓) อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๗๙/๙๓) อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๙๔/๙๓) อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๐๐/๙๓) อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๐๖/๙๓) อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๔๔/๙๓) อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๔๗/๙๓) อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๑๙/๙๒) อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๓๑/๙๒) อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๕๒/๙๒) อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๘๑/๙๒) อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีชมชื่น อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๒ (หนองคาย) อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๑ อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๒ อ่านต่อ >
20. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
21. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๓ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
22. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๗ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
23. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
24. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๔ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
25. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒๒ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
26. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านต่อ >
27. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๗ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านต่อ >
28. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๔ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านต่อ >
29. จารึกพระธาตุร้างบ้านแร่ อ่านต่อ >
30. จารึกพระธาตุเมืองพิณ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170