จารึกพระธาตุเมืองพิณ

จารึก

จารึกพระธาตุเมืองพิณ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 17:25:24 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพระธาตุเมืองพิณ

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย, ธรรมอีสาน

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

ทรงใบพาย

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๐.๘๕ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดธาตุเมืองพิณ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดธาตุเมืองพิณ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒) : ๓๖-๓๘.

ประวัติ

จารึกพระธาตุเมืองพิณตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกด้านหน้าซากวิหารเก่าที่มีผังคล้ายสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ซึ่งอยู่หน้าองค์พระธาตุเมืองพิณ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูจากการสอบถามทราบว่า จารึกหลักนี้ไม่ได้เคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น ปรากฏอยู่เช่นนี้ตั้งแต่อดีตแล้ว เพียงแต่เอียงไปทางด้านหน้าเล็กน้อย ปัจจุบันตั้งตรงแล้ว

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความกล่าวถึงประวัติการสร้างวิหารที่ชื่อว่า นันทะอาราม

ผู้สร้าง

พระยาอรินสามหมื่น

การกำหนดอายุ

จากข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุว่า “ศักราชได้ ๖”ธีระวัฒน์ แสนคำ ได้สันนิษฐานไว้ในบทความ จารึกพระธาตุเมืองพิณ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการค้นพบใหม่ว่าน่าจะเป็นมหาศักราชปีใดปีหนึ่งที่ลงท้ายด้วย ๐๖ และเป็นปีที่ตรงกับปีเต่าสี (ปีมะโรง นพศก) ซึ่งยังระบุเป็นปีที่แน่นอนไม่ได้ แต่ธีระวัฒน์ แสนคำ เห็นว่าน่าจะเป็นปี ม.ศ. ๑๔๐๖ หรือ พ.ศ. ๒๐๒๗ ในรัชสมัยพระเจ้าสุวรรณบัลลังก์แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๑, จาก :
ธีระวัฒน์ แสนคำ, “จารึกพระธาตุเมืองพิณ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการค้นพบใหม่,” เมืองโบราณ ๓๕, ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒) : ๓๖-๓๘.

ภาพประกอบ

เมืองโบราณ ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170