จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒ (วัดน้ำโมง)

จารึก

จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒ (วัดน้ำโมง) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:26

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒ (วัดน้ำโมง)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช (หลัง) ๒๑๑๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ปริวรรต

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ธวัช ปุณโณทก : ลายจุ้ม = พระบรมราชโองการ, หนังสือราชการ, ตราตั้ง
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๓. ธวัช ปุณโณทก : ก้ำ = ทิศ, ทาง
๔. ธวัช ปุณโณทก : ซาว = ยี่สิบ
๕. ธวัช ปุณโณทก : ก้ำนา = วัดไปทางด้านทุ่งนา
๖. ธวัช ปุณโณทก : ก้ำท่า = วัดไปทางด้านท่าน้ำ
๗. ธวัช ปุณโณทก : เถ้า = แก่เฒ่า, ชราภาพ
๘. ธวัช ปุณโณทก : ล้ำ = เกิน, เลย
๙. ธวัช ปุณโณทก : ซ่านเซ็น = กระจัดกระจาย, กระเจิดกระเจิง
๑๐. ธวัช ปุณโณทก : ทาว = สืบสาวเอาคืน, ให้เอากลับมา
๑๑. ธวัช ปุณโณทก : เวียก = การงาน
๑๒. ธวัช ปุณโณทก : ลุน = ภายหลัง, ที่หลัง
๑๓. ธวัช ปุณโณทก : อย่าถกอย่าถอน = อย่าลบล้าง (พระราชโองการ), อย่าเพิกถอน
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ฝูง = พวก, หมู่
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : วัสสา = ปี

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170