จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 27 รายการ

1. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านต่อ >
2. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >
3. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านต่อ >
4. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดปงสนุกเหนือ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดแสงเมืองมา อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม อ่านต่อ >
9. จารึกถ้ำจอมธรรม อ่านต่อ >
10. จารึกถ้ำเด่นงัว ๑ อ่านต่อ >
11. จารึกถ้ำเด่นงัว ๒ อ่านต่อ >
12. จารึกถ้ำเด่นงัว ๓ อ่านต่อ >
13. จารึกถ้ำเด่นงัว ๔ อ่านต่อ >
14. จารึกพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อ่านต่อ >
15. จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ อ่านต่อ >
16. จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น อ่านต่อ >
17. จารึกวัดบ้านแลง อ่านต่อ >
18. จารึกวัดป่าบง อ่านต่อ >
19. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ อ่านต่อ >
20. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ อ่านต่อ >
21. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ อ่านต่อ >
22. จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
23. จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นเก่า) อ่านต่อ >
24. จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นใหม่) อ่านต่อ >
25. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ (ติดวิหารพระเจ้าล้านทอง) อ่านต่อ >
26. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ (ติดวิหารน้ำแต้ม) อ่านต่อ >
27. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ (ติดวิหารพระพุทธ) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170