จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 27 รายการ

1. จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดบ้านแลง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดป่าบง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกถ้ำจอมธรรม อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกถ้ำเด่นงัว ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกถ้ำเด่นงัว ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกถ้ำเด่นงัว ๓ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกถ้ำเด่นงัว ๔ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดปงสนุกเหนือ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดแสงเมืองมา อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นเก่า) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ (ติดวิหารพระพุทธ) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ (ติดวิหารพระเจ้าล้านทอง) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ (ติดวิหารน้ำแต้ม) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกการสร้างฉัตร อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170