จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ (ติดวิหารพระพุทธ)

จารึก

จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ (ติดวิหารพระพุทธ)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2558 15:48:51 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ (ติดวิหารพระพุทธ)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๔๑ จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ (ติดวิหารพระพุทธ) พ.ศ. ๒๔๖๙

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๖๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑๐ บรรทัด

วัตถุจารึก

ปูนซีเมนต์

ลักษณะวัตถุ

เสา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๔ ซม. สูง ๖๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๔๑”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๔๑ จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ (ติดวิหารพระพุทธ) พ.ศ. ๒๔๖๙”

สถานที่พบ

วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง (ติดวิหารพระพุทธ) ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๖๗-๒๖๘.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า พ.ศ. ๒๔๖๙ ครูบาศรีวิชัยประธานฝ่ายสงฆ์ และหนานทาประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยภรรยาและบุตรได้ร่วมกันสร้างเสาทุงหินเพื่อบูชาพระมหาชินธาตุเจ้า

ผู้สร้าง

ครูบาศรีวิชัย ร่วมกับหนานทาพร้อมด้วยภรรยาและบุตร

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุข้อความ “จุลศัก(ราช) ๑๒๘๘ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๙ อันเป็นสมัยที่เจ้าแก้วนวรัฐปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๘๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๔๑ จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ (ติดวิหารพระพุทธ) พ.ศ. ๒๔๖๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๖๗-๒๖๘.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170