จารึกถ้ำเด่นงัว 2

จารึก

จารึกถ้ำเด่นงัว 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2558 13:37:30 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 16:36:08 )

ชื่อจารึก

จารึกถ้ำเด่นงัว 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. 43 จารึกถ้ำเด่นงัว 2, 1.6.2.1 ประตูผา (2)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 21 บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา (ชำรุด)

ขนาดวัตถุ

ยาว 152 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. 43”
2) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 7 กำหนดเป็น “1.6.2.1 ประตูผา (2)”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ลป. 43 จารึกถ้ำเด่นงัว 2”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ถ้ำเด่นงัว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจเมื่อ 29 สิงหาคม 2561)

พิมพ์เผยแพร่

1) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 7 (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547), 115-124.
2) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 270.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า จ่าทองแสนลีนให้คราวหาหญ้าให้ช้างและม้า แล้วให้บรรทุกของ 4 หาบ คราวว่าหนักเกินไป จ่าทองแสนลีนก็ตีคราว ความทราบถึงเจ้าเหนือหัว เจ้าเหนือหัวสั่งห้ามว่า ในภายหน้า หากผู้ใดทำร้ายคราว หรือให้ช้างม้าบรรทุกของน้ำหนักเกินอีก จะถูกทำโทษ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. 43 จารึกถ้ำเด่นงัว 2,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 270.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170