จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ (ติดวิหารน้ำแต้ม)

จารึก

จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ (ติดวิหารน้ำแต้ม)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2558 10:28:23 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ (ติดวิหารน้ำแต้ม)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๔๐ จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ (ติดวิหารน้ำแต้ม) พ.ศ. ๒๔๖๙

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๖๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑๙ บรรทัด

วัตถุจารึก

ปูนซีเมนต์

ลักษณะวัตถุ

เสา

ขนาดวัตถุ

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑๙ บรรทัด

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๔๐”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๔๐ จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ (ติดวิหารน้ำแต้ม) พ.ศ. ๒๔๖๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง (ติดวิหารน้ำแต้ม) ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ :จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๖๕-๒๖๖.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า พ.ศ. ๒๔๖๙ ปู่---กยุ (ชำรุด อักษรหายไป) เป็นประธานพร้อมด้วยภรรยาชื่อว่านางทุมมา และบุตรได้ร่วมกันสร้างเสาทุงหินไว้เพื่อบูชาพระมหาชินธาตุเจ้า

ผู้สร้าง

ปู่---กยุพร้อมด้วยภรรยาชื่อว่านางทุมมา และบุตร

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุข้อความ “จุลศัก(ราช)ได้ ๑๒๘๘ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๙ อันเป็นสมัยที่เจ้าแก้วนวรัฐปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๘๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๔๐ จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ (ติดวิหารน้ำแต้ม) พ.ศ. ๒๔๖๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๖๕-๒๖๖.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170