จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 18 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2381, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้ากาวิละ, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างสถูป, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างเสาเขื่อนเหล็ก, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายเงิน, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-บูชาพระธาตุ, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองเชียงใหม่, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง,

จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3

จารึก

จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 23:24:44 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. 5,, ศิลาจารึกที่วิหารพระธาตุลำปางหลวง, หลักที่ 78 ศิลาจารึกที่วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง, 1.6.1.1 วัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. 2339, ลป. 5 จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. 2339

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา, ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2339

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 43 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 24 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 21 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 42 ซม. สูง 79 ซม. หนา 5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. 5”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 (มีนาคม 2504) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกที่วิหารพระธาตุลำปางหลวง”
3) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 กำหนดเป็น “หลักที่ 78 ศิลาจารึกที่วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง”
4) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 2 และหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 7 กำหนดเป็น “1.6.1.1 วัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. 2339”
5) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ลป. 5 จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. 2339”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (สำรวจเมื่อ 24-27 กรกฎาคม 2560)

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 (มีนาคม 2504) : 47-55.
2) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508), 228-235.
3) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 2 (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541), 53-76.
4) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 7 (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547), 171-192.
5) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 214-218.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ในปี พ.ศ. 2339 สมเด็จบพิตรมหาราชเจ้าผู้เป็นอธิบดีในศรีพิงตราอันสถิต ณ เชียงใหม่ กับทั้งพระกรรโลงครรภ์อัครราชมาดาและพระราชกนิษฐา ร่วมกันบูชาพระมหาชินธาตุโดยบริจาคพระราชทรัพย์จำนวนมากเป็นประจำ และสร้างเสาเขื่อนเหล็กไว้เป็นการถาวร

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุข้อความ “จุลศักราชได้ 1158 ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2339 อันเป็นสมัยพระยากาวิละ (ครองเมืองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2325-2356)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. 5 จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. 2339,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 214-218.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).
3) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำอ่านศิลาจารึกที่วิหารพระธาตุลำปางหลวง จ. ลำปาง (จ.ศ. 854 พ.ศ. 2039),” ศิลปากร 4, 6 (มีนาคม 2504) : 47-55.
4) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ 78 ศิลาจารึกที่วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508), 228-235.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-31, ไฟล์; LPg 0501_c และ LPg 0502_c)