จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3

จารึก

จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 19:21:21

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. 5,, ศิลาจารึกที่วิหารพระธาตุลำปางหลวง, หลักที่ 78 ศิลาจารึกที่วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง, 1.6.1.1 วัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. 2339, ลป. 5 จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. 2339

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา, ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2339

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 43 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 24 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 21 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. 2504)
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2551)

ผู้ปริวรรต

1) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. 2504)
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2551)

ผู้ตรวจ

1) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2508)
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2551)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ไพ = ไป
2. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : หัน = เห็น
3. โครงการวิจัยฯ (2534) : สา = ไหว้ ตัดมาจาก สาธุ
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : จุ่ง, จุง = จง, จึง
5. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : โกฐาส = ส่วน
6. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เทอะ = เถอะ หรือ เถิด
7. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : กตาธิการ = บำเพ็ญกุศลเพื่อนิพพาน
8. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เยื่องนี้ = อย่างนี้
9. โครงการวิจัยฯ (2534) : ปกตูปนิสัย = อุปนิสัยส่งเสริม
10. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ประไจ = ปัจจัย
11. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ตราบจูจอดรอดเนรพาน = ตราบเท่าถึงนิพพาน
12. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : แปรปราย = แผ่
13. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : รอดเถิง = ถึง
14. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เทศ = ประเทศ
15. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เคล้า, เค้า = ประธาน หรือ หัวหน้า, เป็นเค้า = เป็นประธาน หรือ เป็นหัวหน้า
16. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ชู่ = ทุก
17. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
18. โครงการวิจัยฯ (2534) : เถิง = ถึง
19. โครงการวิจัยฯ (2534) : พาย, ภาย = ฝ่าย, ด้าน, ข้าง
20. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : หื้อ = ให้
21. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : รอด = ถึง
22. โครงการวิจัยฯ (2534) : เนรพาน = นิพพาน, ความดับ, ความสิ้นกิเลส
23. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ลำต้าย = เสาเขื่อน
24. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : แลเล่ม = ต้นละ
25. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ซาว = ยี่สิบ
26. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : พ่อง = บ้าง
27. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ลำ = ต้น

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170