จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น

จารึก

จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 11:02:09 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๑๑ จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น พ.ศ. ๒๓๘๒

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๘๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๒๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๓ ซม. ยาว ๗๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๑๑”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๑๑ จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น พ.ศ. ๒๓๘๒”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดคะตึกเชียงมั่น ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดคะตึกเชียงมั่น ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๓๑-๒๓๓.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๒ สาธุเจ้าธนัญชัย เจ้าอารามาธิราชาธิปัตติวัดคะตึกนี้ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ทุกผู้ทุกคน ร่วมกับเจ้าอุปราชาหอหน้าคำแสนเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยอัครมเหสีและบุตราบุตรีร่วมกันสร้างแปลงพระวิหารหลังนี้ขึ้น

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึก บรรทัดที่ ๗ ระบุ จ.ศ. ๑๒๐๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๘๒ อันเป็นสมัยที่พระยาพุทธวงศ์ปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๓๘๙)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๐, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๑๑ จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น พ.ศ. ๒๓๘๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๓๑-๒๓๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170